RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

Pomysł projektu adresowanego do młodzieży zgodny jest z potrzebami, możliwościami i celami zawartymi w najważniejszym dokumencie bursy - statucie. Powstał dzięki naszej wieloletniej pracy z młodymi ludźmi oraz obserwacji różnorodnych problemów, z którymi się na co dzień zmagają.
W pracy zawodowej wykorzystujemy różne formy działań. Widzimy konieczność udzielania pomocy naszym wychowankom poprzez sprzyjanie ich wszechstronnemu rozwojowi, wspomaganie i zwiększanie szans rozwojowych oraz wyposażanie w takie informacje i umiejętności, które uchronią ich przed podejmowaniem rozmaitych zachowań ryzykownych. Program jest realizowany od 2014 roku

CEL GŁÓWNY

Celem głównym jest profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu oraz innych mediów elektronicznych, poprzez edukację wychowanków w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Do celów szczegółowych zalicza się, zarówno cele wiedzy, umiejętności jak i postawy:

 • wnikliwa obserwacja otaczającego świata;
 • edukacja wychowanków w zakresie bezpieczeństwa w sieci;
 • przedstawienie rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie
  z Internetu (uzależnienie od Internetu, cyberprzemoc, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość);
 • zdobycie wiedzy na temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą;
 • edukacja w zakresie reagowania na cyberprzemoc;
 • poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji grożącym sprawcom cyberprzemocy;
 • uczenie krytycznego stosunku do Internetu;
 • umiejętność rozpoznania sygnałów ostrzegawczych najczęstszych zagrożeń płynących z Internetu;
 • uświadomienie konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań w sieci;
 • uświadomienie uczniom faktu, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna;
 • promocja bezpiecznych stron i serwisów internetowych;
 • zapoznanie wychowanków z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci;
 • stwarzanie sytuacji odblokowania się i mówienia o własnych przeżyciach;
 • zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa w trakcie dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami;
 • intensyfikacja relacji interpersonalnych, poprzez umiejętność pracy
  w zespole i grupie;
 • motywowanie do podejmowania aktywności pozalekcyjnej;
 • umiejętność mówienia o własnych uczuciach;
 • umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki;
 • wgląd w sferę motywacyjna wychowanków;
 • umiejętność przeprowadzenia samooceny postępowania wychowanków;
 • budowanie empatii;
 • autorefleksja na temat własnych działań;
 • umiejętność asertywnego reagowania.

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ