RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

Program „Sztuka przez małe „es” został napisany z myślą
o zainteresowaniu młodzieży mieszkającej w Bursie Szkolnej, działalnością plastyczną. Niniejszy projekt jest skierowany do wszystkich chcących wziąć w nim udział, bez względu na talenty i uzdolnienia. Na zajęciach chętnie widziane będą osoby przejawiające zainteresowania tą dziedziną aktywności twórczej oraz wykazującej chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.

Zajęcia plastyczne poprzez wykorzystanie arteterapii mają duże znaczenie terapeutyczne, które wpływa na psychospołeczną atmosferę życia młodzieży w bursie, w grupach wychowawczych. Zajęcia te dają możliwość zaistnienia, pokazania się młodzieży, która bardzo często jest nieśmiała, wycofana z życia grupy jak i całej społeczności bursy. Program jest prowadzony od 2010 roku

 

CELE GŁÓWNE

W oparciu o zadania pracy opiekuńczo – wychowawczej, celem programu jest

wszechstronny rozwój osobowości wychowanka. Celem głównym jest zachęcenie wychowanków – nie tylko uzdolnionych plastycznie, do szeroko pojętej, twórczej aktywności, która pozwala na głębsze poznanie siebie
i poprzez to otaczającego nas świata.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Do celów szczegółowych programu zalicza się, zarówno cele wiedzy, umiejętności, postawy, jak i cele terapeutyczne wynikające z wykorzystania założeń arteterapii.

 • wnikliwa obserwacja otaczającego świata;
 • poszanowanie wytworów plastycznych innych osób;
 • wyrażanie opinii i ocen na temat prac innych, bez urażania uczuć ich twórców;
 • pokonywanie lęków i zahamowań związanych z działalnością plastyczną;
 • stwarzanie sytuacji odblokowania się i mówienia o własnych przeżyciach;
 • zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa w trakcie dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami;
 • wiara we własne możliwości;
 • intensyfikacja relacji interpersonalnych, poprzez umiejętność pracy
  w zespole i grupie;
 • motywowanie do podejmowania aktywności pozalekcyjnej;
 • umiejętność mówienia o własnych uczuciach;
 • wykonywanie prac konkursowych;
 • umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki;
 • kształtowanie wyobraźni i spontaniczności podopiecznych;
 • umiejętność wcielania w życie (realizowanie) swoich indywidualnych pomysłów i projektów;
 • wgląd w sferę motywacyjna wychowanków;
 • umiejętność przeprowadzenia samooceny postępowania wychowanków;
 • budowanie empatii;
 • rozbudzenie zainteresowań sztuką;
 • autorefleksja na temat własnych działań;
 • relaks i odreagowanie stanów napięć emocjonalnych;
 • umiejętność czerpania satysfakcji i zadowolenia z własnej aktywności.

 

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ