RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

Program edukacyjno-terapeutyczny

ARTETERAPIA- WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

PROGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU ARTETERAPII

- TERAPII PRZEZ MUZYKĘ, PLASTYKĘ I FILM

 

Celem głównym programu jest rozładowanie trudnych emocji, wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji wśród młodzieży a także wyzwalanie pozytywnych emocji umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków oraz relaksacja.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju wychowanka;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i muzycznych oraz filmowych;
 • stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych;
 • podnoszenie poziomu samoakceptacji;
 • rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji;
 • uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy

z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych;

 • zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie;
 • wdrożenie w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych;
 • uczenie spędzania czasu wolnego w sposób twórczy i akceptowane społecznie;
 • kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej;
 • kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • przygotowanie wychowanków do udziału różnych rodzajach konkursów bur sianych i lokalnych i ogólnopolskich.
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ