RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

CELE PROGRAMU

 • eliminowanie w miarę możliwości sytuacji sprzyjających powstawaniu sytuacji konfliktowych;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, gniewem i sytuacjami trudnymi;
 • tworzenie okazji do integracji wychowanków w grupie rówieśniczej- budzenie poczucia jedności z grupą;
 • rozumienie przyczyn negatywnych zachowań i postaw innych ludzi;
 • uświadamianie potrzeby tolerancji wobec odmiennych poglądów, postaw;
 • nastawienie na otwartość i dialog z przedstawicielami innych kultur, narodów, religii;
 • umacnianie pozytywnych relacji interpersonalnych w bursie;
 • wzrost świadomości wychowanków i wychowawców na temat metod rozwiązywania konfliktów;
 • kształtowanie umiejętności mediacji i negocjacji;
 • zdobycie wiedzy na temat możliwych skutków nierozwiązanych konfliktów;
 • przygotowani wychowanków do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na przykład za pomocą mediacji;
 • pogłębienie wiedzy na temat stosowania wybranych technik komunikacji interpersonalnej oraz technik manipulacji w rozwiązywaniu konfliktów;
 • wprowadzenie wiedzy na temat uwarunkowań powstawania konfliktów;
 • kształtowanie myślenia strategicznego i konstruktywnego w sytuacjach konfliktowych;
 • zapoznanie z procedurą mediacji;
 • nabywanie umiejętności komunikacji, wyrażania własnych opinii, przekonań i poglądów;
 • uczenie sposobów kontroli emocji;
 • kształtować postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka;
 • kształtować świadomość odczuwania własnych nastrojów, emocji oraz pomoc w nazywaniu ich;
 • promowanie pozytywnych postaw wychowanków.
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ