RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

Program profilaktycznych powstał, aby ograniczyć zachowania ryzykowne młodzieży, wspierać młodych ludzi w rozwoju i pomóc im w uniknięciu zagrożeń. Realizując cele programu chcemy bazować na zasobach naszych wychowanków, rozwijać ich mocne strony oraz wyposażać w kompetencje społeczne, które pozwolą im podejmować słuszne decyzje, rozwiązywać problemy, myśleć krytycznie i kreatywnie, skutecznie się komunikować i budować zdrowe relacje.

Głównym założeniem programu jest wyposażenie młodzieży
w umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu m.in. samoświadomości, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sztuki odmawiania oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji

 

CELE PROGRAMU

 

 • kształtowanie kompetencji społecznych;
 • zapoznanie z metodami odmawiania w sytuacji nacisku;
 • zdobycie wiedzy na temat emocji;
 • umiejętność rozpoznania własnych emocji w różnych sytuacjach;
 • umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, gniewem i sytuacjami trudnymi;
 • rozumienie istoty wzajemnych kontaktów oraz przyczyn negatywnych zachowań i postaw innych ludzi;
 • wzmacnianie i racjonalizowanie własnej samooceny, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
 • pomoc w odreagowywaniu napięć w sposób zgodny z oczekiwaniami społecznymi;
 • umiejętność zachowania własnego zdania w sytuacji ekspozycji społecznej;
 • umacnianie pozytywnych relacji interpersonalnych w bursie;
 • wzrost świadomości wychowanków na temat metod rozwiązywania konfliktów;
 • pogłębienie wiedzy na temat stosowania wybranych technik komunikacji interpersonalnej;
 • kształtowanie świadomości odczuwania własnych nastrojów, emocji oraz pomoc w nazywaniu ich;
 • promowanie pozytywnych postaw wychowanków.
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ