Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej ulica Podmiejska 36

Rekrutacja

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyniki rekrutacji są zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Bursie Szkolnej.


Przyjęci wychowankowie mogą zgłaszać się do bursy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku

szkolnego od godz. 14.00.


Wszyscy uczniowie są zobowiązani do tymczasowego zameldowania się w placówce na okres

roku szkolnego, do tej czynności  wymagany jest dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia,


Zgłaszający się do Bursy powinni zabrać ze sobą ; pościel, ręczniki, środki higieny, rzeczy osobiste,

koc , kołdrę i poduszkę.


Płatności za mieszkanie i wyżywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca, w kasie bursy

lub przelewem na konto

97 1020 1260 0000 0702 0159 5024


Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się


o pomoc z MOPS lub GOPS, zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej.


Rodzice uprawnieni do pobierania zasiłku rodzinnego mogą otrzymać comiesięczne

dofinansowanie w związku z pobytem dziecka w bursie. Dofinansowanie jest wypłacane

w miejscu pobierania zasiłku rodzinnego, na podstawie zaświadczenia o tymczasowym

zameldowaniu w Bursie.
 
Rodzice uczniów mieszkających  w bursie pierwszy rok, proszeni są


o zgłaszanie się  do wychowawców w celu omówienia spraw związanych z organizacją

i regulaminem  mieszkańca.
 

Copyright © 2012 – 2020     Paweł Trzeciak     |    Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ilość gości na stronie:
|     Tyle osób gościło u nas: