Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej ulica Podmiejska 36

Projekt ekologiczny

Uzyskanie dotacji na realizację projektu ekologicznego ze środków WFOŚ i GW w Lublinie.

Celem ogólnym zadań realizowanych w projekcie o edukacji ekologicznej był

wzrost świadomości ekologicznej wychowanków,

którzy swoją aktywną postawą przyczyniają się do ochrony przyrody

i otaczającego jej środowiska.

Zrealizowane zadania:

- Opracowanie regulaminu ekologicznego mieszkańca bursy.

- Opracowanie tablic z oznaczeniami, które są szkodliwe dla człowieka.

- Projekcja filmów o tematyce ekologicznej.

- Opracowanie plakatów  i gazetek o tematyce ekologicznej.

- Realizacja zajęć z wykorzystaniem tablic ekologicznych z zakresu ochrony przyrody.

- Zakup pomocy dydaktycznych.

- Zakup i wspólne sadzenie drzew i krzewów.

- Odzyskanie surowców wtórnych i zbiórka makulatury, elektrośmieci, baterii, nakrętek.

- Udział w akcji "Sprzątanie Świata"

- Organizacja konkursów - wiedzy o ekologii, plastyczny z materiałów wtórnych, multimedialny (ekologia).

- Organizacja wycieczek - Janów Podlaski (przyrodniczo - edukacyjna), Puławy - zakłady azotowe.

- Uroczysty apel - podsumowanie projektu.

 

Copyright © 2012 – 2020     Paweł Trzeciak     |    Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ilość gości na stronie:
|     Tyle osób gościło u nas: