Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej ulica Podmiejska 36

Jestem Bezpieczny

Celem nadrzędnym programu było uświadomienie wychowankom grożącym im niebezpieczeństw

oraz rozwijanie umiejętności ich unikania i radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach

ze współczesnymi zagrożeniami.

Podczas realizowania programu były stosowane pogadanki, wykłady, warsztaty,

projekcje filmów, prezentacje multimedialne,

organizowane były konkursy oraz spotkania z ekspertami.

Szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej,

szkolenie z pracownikiem Szkoły  Nauki Jazdy - bezpieczeństwo na drodze,

spotkanie z przedstawicielem Policji,

spotkanie z oficerem Straży Pożarnej - przepisy p. poż i zagrożenia.

Prezentacja filmów edukacyjnych pt " Bez pasa, bez przebaczenia",

" Nie pij przed jazdą", " Pozwól wrócić do domu",

" Zwolnijcie chłopcy". Angażowanie wychowanków do przygotowania

gazetek ściennych i plakatów dotyczących bezpieczeństwa własnego i innych.

Copyright © 2012 – 2020     Paweł Trzeciak     |    Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ilość gości na stronie:
|     Tyle osób gościło u nas: