RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW P.POŻ. - ETAP III 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e526af40-bcdf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f  
 
 
 
Załącznik nr 1 do SWZ - przedmiar robót + dok. techniczna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BURSY SZKOLNEJ - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POZ. ETAP II
 
Identyfikator postępowania: 81402491-b18b-4a3e-ab38-4fea0d1637c0
 
Ogłoszenie o zamówieniu 
 
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BURSY SZKOLNEJ - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POZ. ETAP II
 
Identyfikator postępowania:  ocds-148610-38e57cc8-c154-11ec-aa46-6a814e8de928
 
 
 
 
 
Przetargi 2021 
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BURSY SZKOLNEJ - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POZ. ETAP I
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e254715b-d51b-11eb-911f-9ad5f74c2a25
 
 
 
 
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BURSY SZKOLNEJ - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POZ. ETAP I
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-7237905d-c50e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
 
 
 
 

 Ekspertyza Bursa Szkolna


     Elewacje1

          Elewacje2

          Przekroje

          Parter

          Piwnica

          I piętro

          II piętro

          III piętro

          IV piętro

          plan sytuacyjny

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

  Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BURSY SZKOLNEJ - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POZ. ETAP I
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-476f1c77-b54f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
 
 
 
 

Załacznik nr 1 do SWZ - przedmiar + dok. tech:

PB BURSA

 1 STO - 2 Część ogólna

 1 STS - 2 Część ogólnobudowlana

 Przedmiar robót - etap I

 Zał. nr 2 do SWZ - wzór (projekt) umowy

      Zał. nr 3 do SWZ - Formularz oferty

      Zał. nr 4 do SWZ - ośw. dot. pods. wyklucz

 

 Ekspertyza Bursa Szkolna


     Elewacje1

          Elewacje2

          Przekroje

          Parter

          Piwnica

          I piętro

          II piętro

          III piętro

          IV piętro

          plan sytuacyjny

 

 
 
 
 
 
 
 
 Postępowanie przetargowe w sprawie realizacji zadania
pn. "Przebudowa Bursy Szkolnej - dostosowanie do wymogów p.poż. Etap I"
 
Identyfikator postępowania 40c2203d-d916-49b0-85d4-4b9803bae447
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy

 

Załacznik nr 1 do SWZ - przedmiar + dok. tech:

 PB BURSA

1 STO - 2 Część ogólna

1 STS - 2 Część ogólnobudowlana

Przedmiar robót - etap I

 

 Zał. nr 2 do SWZ - wzór (projekt) umowy

      Zał. nr 3 do SWZ - Formularz oferty

      Zał. nr 4 do SWZ - ośw. dot. pods. wyklucz

 

 Ekspertyza Bursa Szkolna


     Elewacje1

          Elewacje2

          Przekroje

          Parter

          Piwnica

          I piętro

          II piętro

          III piętro

          IV piętro

          plan sytuacyjny

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert     

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ