RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Sprawozdanie z realizacji programu „Różowa wstążeczka”

 

            Wraz z koleżanką Małgorzatą Pawłowską opracowałyśmy i zrealizowałyśmy własny program profilaktyczny „Różowa wstążeczka”.

            Nasza przygoda z „Różową wstążeczką” rozpoczęła się w marcu 2002 roku, kiedy to wzięłyśmy udział w dwudniowym szkoleniu w Warszawie w Centrum Onkologii, przygotowującym nas do realizacji z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego w zakresie raka piersi „Różowa wstążeczka”.  Ten ogólnopolski program powstał z inicjatywy Minister Barbary Labudy Sekretarza Stany Kancelarii Prezydenta RP. Potrzeba jego wdrożenia wynikała z analizy danych epidemiologicznych o zachorowalności
i zgonach na raka sutka wśród polskich kobiet. Uzyskane podczas szkolenia materiały: scenariusze zajęć, ulotki, plakaty, książki, fantomy posłużyły nam do prowadzenia zajęć
z młodzieżą przez kolejne lata. Zachorowalność i umieralność wśród polskich kobiet na raka piersi jest nadal wysoka stąd potrzeba kontynuowania tego tematu. Jak najwcześniejsze uświadomienie kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi jest niezbędne, a wręcz konieczne by zmniejszyć te niekorzystne statystyki. Uznałyśmy, że tematy zajęć, które wcześnie realizowałyśmy są jak najbardziej aktualne, ale metody pracy i środki dydaktyczne należało zmodyfikować, wzbogacić w oparciu o technikę komputerową. Prezentacje multimedialne, filmy, pokazy sprawiają, że zajęcia są atrakcyjniejsze, ciekawsze i młodzież chętniej w nich uczestniczy. Dużo nowych materiałów pomocnych w opracowaniu programu zdobyłyśmy biorąc udział w Marszu Różowej Wstążki pod hasłem „Dbam o siebie dla Ciebie”
w październiku 2013 roku w Warszawie. Była to 16 edycja imprezy, której celem było zachęcanie kobiet do regularnych badań w ramach profilaktyki raka piersi. Marsz połączony był z imprezą rodzinną i charytatywnym koncertem gwiazd. Była to 16. edycja imprezy, której celem było zachęcanie kobiet do regularnych badań w ramach profilaktyki raka piersi. Marsz połączony był z imprezą rodzinną i charytatywnym koncertem gwiazd: Natalii Kukulskiej i Patrycji Markowskiej. Wśród maszerujących były ambasadorki tegorocznej edycji: Anna Nowak-Ibisz, Aneta Zając oraz Anna Wyszkoni.            

            Zapraszałyśmy młodzież na spotkania z osobami kompetentnymi w zakresie profilaktyki raka piersi: pielęgniarkami, konsultantką AVON, Amazonką, brafitterką. Dzięki temu zajęcia z młodzieżą nie były tylko atrakcyjne, ale i wiedza została przekazana w sposób fachowy i rzetelny. Program nasz kierowany był nie tylko do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych mieszkających w bursie, ale i do kobiet z ich najbliższego otoczenia. Zakładamy, że dziewczęta uświadomione w zakresie profilaktyki raka piersi propagują tę wiedzę w swoich domach. Do uczestnictwa w Programie zapraszałyśmy też pracownice bursy.

            Program „Różowa wstążeczka” realizowany był od lutego do grudnia 2015 roku. Odbyło się siedem zajęć typu warsztatowego oraz cztery spotkania z zaproszonymi gośćmi.

            Pierwsze zajęcia, które odbyły się w lutym dotyczyły wstępnych informacji
o programie profilaktycznym „Różowa wstążeczka”.
Zapoznałyśmy dziewczęta z celem

i założeniami naszego programu. Zachęciłyśmy do udziału w cyklu spotkań, które przybliżą problem raka piersi, zwiększą świadomość dziewcząt w tym temacie, a tym samym uchronią je w przyszłości przed najtragiczniejszymi skutkami tej choroby. Uczestniczki spotkania dowiedziały się też o jednej z największych inicjatyw społecznych prowadzonych w Polsce dotyczącej profilaktyki raka piersi Kampanii AVON kontra Rak Piersi oraz corocznych Marszach Różowej Wstążki, odbywających się w Warszawie i innych miastach Polski.
W marcu obchody Dnia Kobiet połączyłyśmy z kampanią na rzecz walki z rakiem piersi
– „Różowa wstążeczka”.

            Na spotkanie z młodzieżą zaprosiłyśmy konsultantkę firmy AVON – oficjalnego sponsora tej akcji. Na wstępie prowadząca zapoznała wszystkich z historią symbolu Różowej Wstążki, statystyką zachorowalności oraz przedstawiła informację związane
z problematyką raka sutka. W dalszej części tej imprezy konsultantka przeprowadziła warsztaty kosmetyczne. Pokazała jak prawidłowo wykonać makijaż poprzez odpowiedni dobór kosmetyków do cery i typu urody. Uczestnicy spotkania wykazujący się aktywnością na zajęciach mieli szansę wygrać zestawy kosmetyków firmy AVON.

            Kolejne zajęcia „Rola i rozwój piersi kobiety” odbyły się w marcu. Podczas prezentacji multimedialnej omówiona została budowa anatomiczna oraz fazy rozwoju piersi. Zwróciłyśmy również uwagę na różnorodność w budowie, wyglądzie i ułożeniu piersi
u kobiet. Podkreśliłyśmy rolę piersi w macierzyństwie. Zajęcia uatrakcyjniłyśmy ciekawostkami związanymi z kobiecymi piersiami – piersi w poezji polskiej, aforyzmy
o piersiach z przymrużeniem oka, aby nie przypominały typowej lekcji biologii.

            „Rak piersi – możliwości profilaktyki” to temat kolejnego spotkania, które odbyło się w kwietniu. W trakcie zajęć wychowanki otrzymały odpowiedź na pytanie: co to jest rak piersi?, poznały dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i na świecie, czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, objawy, metody wykrywania, możliwości profilaktyki stosowne do wieku. Pracując w grupach młodzież próbowała w oparciu o zdobytą wiedzę odpowiedzieć na pytania: 

  • dlaczego kobiety chorują na raka piersi?;
  • jakie są objawy raka piersi?;
  • dlaczego kobiety nie badają swoich piersi?;
  • jakie są korzyści z regularnego badania piersi?.

Zajęcia te uświadomiły dziewczętom jak ważna jest profilaktyka w chorobie nowotworowej piersi. 

            W kwietniu też odbyło się spotkanie młodzieży z zaproszonymi absolwentkami pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Pielęgniarki poprzez obszerną prezentację multimedialną zapoznały uczestniczki zajęć
z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem raka piersi. Dziewczęta poznały metody badań piersi. Miały też okazję brać udział w ćwiczeniach na fantomach do nauki samokontroli piersi. Na zakończenie otrzymały materiały edukacyjne.

            Następne zajęcia odbyły się w maju, które dotyczyły tematu: „Samobadanie piersi, jako skuteczna i tania profilaktyka”. Z wykorzystaniem plakatu przypomniane zostały zasady prawidłowego samobadania piersi, a następnie dziewczęta doskonaliły tę umiejętność na fantomach. Podczas zajęć wyświetlony został film instruktażowy „Samobadanie piersi”, na którym pokazano jak prawidłowo wykonuje się samobadanie piersi. Zajęcia te posłużyły utrwaleniu wiedzy i umiejętności samobadania piersi, wyrobieniu nawyku dbania o własne piersi, uświadomieniu konieczności regularnych badań.

            W maju z okazji Dnia Matki dla pracownic bursy zorganizowałyśmy spotkanie
z przewodniczącą Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia „Amazonki”.
  Tematem była profilaktyka na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Kobiety uzyskały informacje, jak radzić sobie w przypadku zachorowania, co robić by nie dopuścić do rozwoju choroby, gdzie szukać wsparcia w tej trudnej sytuacji. Uczestniczki spotkania też miały okazję ćwiczyć na fantomach, które pozwalają na naukę prawidłowej lokalizacji zmian chorobowych. Celem zorganizowanego spotkania było zachęcanie kobiet do systematycznej samokontroli oraz systematycznych badań USG i mammografii.

            We wrześniu zrealizowałyśmy temat: „Piersi – jak o nie dbać by były zdrowe
i piękne.”
  Zajęcia dotyczyły różnych sposobów pielęgnacji piersi z uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych, kosmetyków, masażu, higieny osobistej oraz bielizny upiększającej biust kobiety. Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dziewcząt, które wykazywały się podczas spotkania aktywnością i wiedzą w tym zakresie. Zapoznałyśmy wychowanki

z pojęciem brafitting i zaprosiłyśmy na spotkanie z brafitterką.

            W październiku odbyło się spotkanie wykwalifikowaną brafitterką, właścicielką firmy Koronkowy Sekret i towarzyszącą jej modelką. Podczas zajęć młodzież poznała tajniki brafittingu. Dowiedziała się między innymi jak prawidłowo dobrany biustonosz wpływa na zdrowie i urodę kobiecych piersi. Na zakończenie dziewczęta miały okazję skorzystać  z indywidualnej porady brafitterskiej. Każda zainteresowana osoba otrzymała ulotkę „Dopasowanie biustonosza w pigułce”.

            „Dbam o siebie dla Ciebie” to temat zajęć, które odbyły się w listopadzie. Młodzież obejrzała film fabularny „Kto pokocha moje dzieci”, będący wzruszającą historią opartą na prawdziwych wydarzeniach. Matka dziesięciorga dzieci dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora na raka piersi. Rozpaczliwie poszukuje rodzin zastępczych, które zapewnią opiekę dzieciom po jej śmierci. Po projekcji filmu nastąpiła dyskusja, która uświadomiła dziewczętom, że dbając o własne zdrowie troszczą się jednocześnie o swoich najbliższych. Rak dotyczy nie tylko osoby bezpośrednio dotkniętej chorobą, ale całej rodziny.

            Ostatnie spotkanie podsumowujące nasz program odbyło się w grudniu. Jego temat brzmiał: „Różowa wstążeczka z wizytą u rodzin”. W pierwszej części zajęć dziewczęta utrwalały zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności. W wyniku dyskusji uzyskaliśmy pozytywną opinię wychowanek o potrzebie przekazania informacji kobietom
z ich najbliższego otoczenia o problemie raka sutka. Uczestniczki spotkania zobowiązały się, że przekażą ulotki edukacyjne rodzinom i znajomym, podzielą się zdobytą wiedzą, a przez to rozpropagują idee „Różowej wstążeczki” w najbliższym środowisku.  Następnie dziewczęta wypełniły ankietę podsumowującą program „Różowa wstążeczka” oraz otrzymały ankietę dla matek. Podsumowując ankiety, a tym samym nasz program można stwierdzić, iż wszystkie dziewczęta biorące udział w zajęciach uważają, że należy poruszać problem raka piersi wśród młodych osób. Natomiast matki przekonane zostały o potrzebie samobadania piersi przynajmniej raz w miesiącu, gdyż do tej pory mało pań wykonywało cyklicznie samobadanie piersi. Należy podejmować, a przede wszystkim rozszerzać temat profilaktyki raka piersi. Warto również do programu pozyskiwać i angażować przedstawicieli służby zdrowia, osoby mogące przekazać fachową wiedzę na temat choroby.                

 

Edyta Strzałkowska

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ