RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

     Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej swoje funkcjonowanie  rozpoczęła 1 września 1987 roku.

Decyzję   o powołaniu bursy poprzedziło spotkanie komisji powołanej przez

Kuratora Oświaty i Wychowania, której  zadaniem było ustalenie

potrzeb mieszkaniowych  uczniów szkół ponadpodstawowych.

Odbyły się także konsultacje z dyrektorami szkół i wypracowane zostały wnioski w sprawie jej zasiedlenia.

Wśród pierwszych mieszkańców znaleźli się uczniowie

Zespołu Szkół Zawodowych byłego Bialskiego

Przedsiębiorstwa Budowlanego, byłego Studium Nauczycielskiego oraz byłego

Zespołu Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy

oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, I LO im. J.I.

Kraszewskiego - ogółem 74 wychowanek i wychowanków.

Inne szkoły średnie miały swoje internaty, wkrótce one zniknęły z mapy miasta, a bursa wchłonęła

mieszkającą tam młodzież. Dziś na terenie miasta funkcjonuje tylko  jeden internat

przy ZSZ Nr l oraz nasza bursa. Prośbę o zakwaterowanie w bursie piszą

do nas mieszkańcy, nie tylko z okolic Białej Podlaskiej i z terenów byłego województwa.

Do dzisiaj mieszkańcami bursy są wychowankowie z niemal całej Polski:

województw warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, śląskiego, mazowieckiego i innych.

Wśród wychowanków, którzy zamieszkali bursę byli obywatele

Salwadoru, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Kazachstanu.

Stanowili w latach 90 – tych blisko 100 - osobową grupę młodzieży.


     Najliczniejszym rocznikiem był rok szkolny 1992/3 w bursie mieszkało 308 wychowanków

podzielonych na 9 grup wychowawczych.

Pierwszy student w placówce pojawił się w 1993 roku i był on słuchaczem

Akademii Wychowania Fizycznego. Oprócz służebnej roli wobec szkół, dawania schronienia młodzieży

realizującej obowiązek szkolny poza miejscem stałego zamieszkania, bursa świadczy również usługi

hotelowe, szczególnie w okresie przerwy wakacyjnej. Pierwsi goście hotelowi pojawili się w placówce   

       w 1998 roku i byli to słuchacze byłego Studium Nauczycielskiego - Wydziału dla pracujących.

Dzisiaj środki finansowe uzyskiwane z noclegów stanowią poważne wpływy finansowe umożliwiające

utrzymanie placówki i przeprowadzenie niezbędnych remontów.


        Obecnie na stałe w bursie zamieszkuje około 200 wychowanków i 90 studentów, z którymi pracuje

wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  Przez cały okres swojego funkcjonowania, a szczególnie

ostatnie lata to okres jej intensywnego rozwoju  i modernizacji. W ciągu ostatnich 15 lat w bursie

przeprowadzono wiele prac mających na celu podniesienie jej standardu. Zmodernizowano kuchnię,

wymieniono okna, nawierzchnie korytarzy i stołówki, założono monitoring.

W tym okresie również powstały nowoczesne pracownie: sala tenisa stołowego,

sala do zajęć plastycznych, muzycznych czy tanecznych.

Zorganizowano salonik gier z bilardem, kuchnię dla młodzieży, salę kina domowego.

Posiadamy siłownię  a na każdym piętrze świetlicę. Wszyscy mieszkańcy mają zapewniony

dostęp do Internetu drogą WI-FI,.


Działalność pedagogiczna realizowana jest na wielu płaszczyznach. W bursie realizowane są ciekawe

autorskie programy pracy z młodzieżą.  Nasi wychowankowie mają zapewnione

bardzo dobre warunki  do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

Proponujemy również wiele ciekawych form spędzania czasu  wolnego.


        Prowadzone są zajęcia w czasie wolnym , wynikiem czego jest rozwój zainteresowań, prowadzona

jest profilaktyka edukacji prozdrowotnej, ekologicznej i uzależnień. Samorząd bursy corocznie

przygotowuje bardzo bogaty kalendarz imprez i spotkań organizowanych w ciągu roku szkolnego.

Na stałe do tradycji już wpisały się: Ślubowanie klas pierwszych, Andrzejki,

Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, Kolacje wigilijne, Bal karnawałowy, Pożegnanie maturzystów

oraz uroczystości upamiętniające ważne rocznice i wydarzenia historyczne.


      Oprócz realizacji zaplanowanych imprez nasza młodzież bierze czynny udział w corocznych akcjach

ogólnokrajowych i regionalnych. Do nich zaliczyć należy: Podlaską Jesień Teatralną, Góra Grosza,

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, spotkania z ciekawymi ludźmi.


       Powstanie naszej placówki cechuje ogromna dynamika podejmowanych działań jak i ich skuteczność.

Obserwujemy wiele zjawisk świadczących o  właściwym doborze kierunków naszego rozwoju.

Nasza placówka stale dąży do rozwijania i wzbogacania swojej

oferty edukacyjnej  skierowanej do młodzieży.

Przekłada się to na coroczne, większe zainteresowanie naszą ofertą przez młodzież,

której od pewnego czasu corocznie przybywa. Jednym z ważnych priorytetów

jest doskonalenie metod i form pracy z młodzieżą na bazie nowoczesnego zaplecza,

które umożliwia indywidualny wszechstronny rozwój podopiecznych.

Ma to im pomóc w znalezieniu się w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Chcemy, by nasza bursa postrzegana była jako miejsce bezpieczne i przyjazne, a rodzinna atmosfera

cechująca się życzliwością, zrozumieniem zaufaniem i odpowiedzialnością pomagała

w adaptacji osobom pierwszy raz przybywającym do nas.                 

Mamy nadzieję, że taka dobra aura dla naszej bursy,

dzięki wytężonej pracy tu zatrudnionych pedagogów  zaowocuje

dobrym wychowaniem młodzieży  mieszkającej w okresie realizacji obowiązku szkolnego

poza miejscem stałego zamieszkania.

Nasza bursa stale się rozwija.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ